İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Sıralamalar / Detaylar
ÖSYM Puan Türü: EA
Taban ve Tavan Sırası: 251.912 / 126.930
Kontenjan: 70
Eğitim: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
İngilizce Hazırlık Sınıfı: İsteğe Bağlı
Telegram Hesabı: Tıklayınız.
Bölüm Hakkında
Uluslararası ticaret, uluslararası sınırlar ve bölgeler arasında yapılan mal ve hizmet ticaretidir. Pek çok ülkede Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın (GSMH) yani bir ülke vatandaşlarının verilen bir yıl için ürettikleri toplam mal ve hizmetlerin, belli bir para birimi karşılığındaki değerinin toplamının önemli bir kısmını oluşturur. Çok eski zamanlardan beri var olsa da (İpek Yolu), ekonomik, sosyal ve siyasi önemi son yüzyıllarda belirgin bir biçimde artmıştır. Lojistik, ürün, hizmet ve insan gibi kaynakların, ihtiyaç duyulan yerde ve istenen zamanda temin edilmesi için bir araç olarak tanımlanabilir. Herhangi bir pazarlama veya üretim organizasyonunun lojistik destek olmadan başarılması çok zordur. Lojistik, nakliye, envanter, depolama, malzeme idaresi ve ambalajlama bilgilerinin birleştirilmesini kapsar. Lojistik işletme sorumluluğu, hammaddenin coğrafik konumlanması, sürecin işletilmesi ve ihtiyaçların mümkün olan en düşük maliyetle karşılanarak işin bitirilmesidir. Firmaların; ticaret hacimlerini artırmaya çalışmaları, daha fazla kazanç ve kâr elde etmeleri, kriz dönemlerinde ve pazar daralmalarına karşı önlem almaları amacıyla özellikle dış ticarete yönelmeleri sürdürülebilirlik yani ticaretin devamlılığı için büyük önem taşımaktadır. Dünyadaki toplam iş hacminin % 30’unu dış ticaret, % 25’ini ise lojistik sektörü oluşturmaktadır. Uluslararası ticaret ve lojistik sektörlerinin, 2023’de dünyada ve Türkiye’de yapılan yatırımlarla kayda değer büyüme sağlamaları hedeflenmektedir. Türkiye’nin 2023 yılı için 500 Milyar Dolarlık dış ticaret hedefiyle beraber lojistik sektöründeki yatırımların hızlı şekilde artması beklenmektedir. Bu gelişmeler ışığında uluslararası ticaret ve lojistik, artan önemi dolayısıyla geleceğin mesleklerinden biri olarak gösterilmektedir.
Burs İmkanları
Bu bölümde burs verilmemektedir.
İMEP Nedir? Fakülteler / Bölümler
Bursa Teknik Üniversitesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanır.
close