Laboratuvarlar

Araştırma Laboratuvarı

 

EĞİTİM LABORATUVARLARI

Bilgisayar Laboratuvarları

Tüm öğrencilerimizin yararlandığı bilgisayar laboratuvarlarımızda, farklı çalışmaların yapılmasına olanak sağlayan tüm yazılım ve programlar yüklüdür. Yerleşke içinde farklı noktalarda, tamamı internet bağlantılı bilgisayar laboratuvarları bulunmaktadır.

Laboratuvarlarımız 40 kişilik gruplarla eğitimin etkin ve interaktif yapılmasına olanak sağlayacak şekilde dizayn edilmiştir. Her bilgisayarda ilgili alanlarda en etkili Solidworks, TRNSYS, Catia, NX, Ansys, Matlab, Floefd, FCHART, Msc ADAMS, Car Maker, Autocad ve Abaqus gibi mühendislik programları mevcuttur. Ayrıca bütün bilgisayarların uzun saatler çalışma imkanı sağlayacak şekilde yüksek donanımsal özellikleri mevcuttur. Öğrencilerimiz ders saatleri haricinde de bu laboratuvarlardan istifade edebilmektedirler.

Lisans Eğitim Laboratuvarı    Lisans Eğitim Laboratuvarı

Genel Mühendislik Eğitim Laboratuvarları

Genel Mühendislik Eğitim Laboratuvarları, lisans öğrencilerinin temel mühendislik becerilerini kazanmalarına yönelik tasarlanmıştır. Laboratuvarlarımızda, temel elektronik ve enstrümantasyon eğitim setleri, algılayıcı eğitim setleri,  üniversal test cihazları, yüzey inceleme ve görüntüleme mikroskopları,  ısı transferi ve akış ölçme cihazları, millerde burulma ve eğilme deney düzenekleri gibi eğitim setleri ve cihazları bulunmaktadır.

Güneş Enerjisi Eğitim Seti

Rüzgar Türbini Eğitim Cihazı

Biyoyakıt Teknolojisi Eğitim Seti

Kütle Balans Deney Seti

Millerin Eğilme Titreşimleri Deney Seti

Proses Kontrol ve SCADA Eğitim Seti

Mekatronik Eğitim Seti

Hidrolik Eğitim Seti

Lisans Eğitim Laboratuvarı Genel Mühendislik Eğitim Laboratuvarı Genel Mühendislik Eğitim Laboratuvarı

Fizik Laboratuvarları

Fizik Laboratuvarları öğrencilerimizin, ilk yıl aldıkları temel fizik derslerinde gördükleri teorik konulara paralel olarak, çeşitli; mekanik, elektrik, manyetik ve optik deneyleri yapabilecekleri son teknoloji eğitim setleri ile donatılmıştır. Öğrenciler bu sayede derste öğrendikleri fizik kanunlarını deneyler ile gözlemlemekte ve konuları daha iyi kavrama olanağı bulmaktadırlar. 

Kimya Laboratuvarları

Öğrencilerimiz ilk yıl verilen kimya derslerindeki teorik bilgilerine paralel olarak, deneysel uygulamalarını Kimya Laboratuvarlarında gerçekleştirilmektedir. Aşağıda bir kısmı belirtilen eğitim setleri ile laboratuvarlarda 10’ar kişilik gruplar halinde anyon-katyon analizleri, çöktürme, nötralizasyon, redoks reaksiyonları deneyleri ile öğrencilerin kimyasal maddeleri ve reaksiyonları tanıması sağlanmaktadır.

 

ARAŞTIRMA LABORATUVARLARI

Bursa Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri, Mimarlık ve Orman Fakültesi bünyesindeki araştırma laboratuvarlarımız özel araştırma alanlarına yönelik kurulmuş bağımsız laboratuvarlardan oluşmaktadır. Araştırma laboratuvarlarımızın temel amacı, özel ve kamu kuruluşlarının araştırma, ürün geliştirme ve üretim aşamalarında ihtiyaç duydukları test ve ölçüm isteklerini karşılamak, bilimsel araştırmalarda hem üniversitemizin hem de diğer üniversitelerin araştırmalarına yardımcı olarak uluslararası düzeyde ülkemizin bilimsel etkinliğini arttırmaktır.

 

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Laboratuvarları

Termodinamik Araştırma Laboratuvarı

Isı Transferi Araştırma Laboratuvarı

Akışkanlar Mekaniği Araştırma Laboratuvarı

Temiz Enerji Araştırma Laboratuvarı

Otomotiv Sistemleri Araştırma Laboratuvarı

Makine Mühendisliği İmalat Laboratuvarı

Titreşim Araştırma Laboratuvarı

Malzeme Araştırma Laboratuvarı

Mekanik Araştırma Laboratuvarı

Mekatronik Mühendisliği Araştırma Laboratuvarı

Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Araştırma Laboratuvarı

Lif ve Polimer Mühendisliği Araştırma Laboratuvarı

Anorganik Teknolojiler Araştırma Laboratuvarı

Katalizör ve Reaksiyon Mühendisliği Araştırma Laboratuvarı

Hesaplamalı/Teorik Kataliz Araştırma Laboratuvarı

İleri Mikroreaksiyon Teknolojileri Araştırma Laboratuvarı

Yağ ve Ekstraksiyon Araştırma Laboratuvarı

Kimya Mühendisliği Test ve Analiz Laboratuvarı

Kauçuk - Plastik Test ve Analiz Laboratuvarı

Çevre Mühendisliği Araştırma Laboratuvarı

Gıda Mühendisliği Araştırma Laboratuvarı

Yapı Malzemeleri Laboratuvarı

Yapı Mekaniği Laboratuvarı

Robot Sistemleri Araştıma Laboratuvarı

Biyomühendislik Araştırma Laboratuvarı

Doğal Ürünler Araştırma Laboratuvarı

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Laboratuvarı

Elektrokimya ve Enerji Depolama Laboratuvarı

 

Orman Fakültesi Laboratuvarları

Kağıt Laboratuvarı

Örnek Hazırlama Laboratuvarı

Odun Koruma Laboratuvarı

Orman Ürünleri Kimyası Laboratuvarı

Mikoloji Laboratuvarı

Ağaç İşleri Atölyesi

Odun Kompozitleri Laboratuvarı

Odun Anatomisi Laboratuvarı

Mekanik Test Laboratuvarı

Mobilya Mekaniği Laboratuvarı

Botanik Laboratuvarı

CBS Laboratuvarı

Havza Yönetimi Laboratuvarı

Orman Amenajmanı Laboratuvarı

Orman Koruma Laboratuvarı

Orman Patolojisi Laboratuvarı

Orman Transportu ve Teknolojileri Lab.

Sivilkültür Laboratuvarı

Toprak ve Ekolojik Laboratuvarı

 

 

Bursa Teknik Üniversitesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanır.
close