Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Sıralamalar / Detaylar
ÖSYM Puan Türü: SAY
Taban ve Tavan Sırası: 394.067 / 242.692
Kontenjan: 50
Eğitim: Lisans
Eğitim Dili: En az %30 İngilizce
İngilizce Hazırlık Sınıfı: Zorunlu
Telegram Hesabı: Tıklayınız.
Bölüm Hakkında
Planlama mesleği, bölge ölçeğinden, mekânsal tasarım ölçeğine kadar oldukça geniş bir alanda arazi kullanımı, fiziksel yapının dönüşümü, sosyal ilişkiler ve ulaşım vb. konularda yaratıcı çözümler geliştiren oldukça kapsamlı bir disiplindir. Bu yapısı gereği kent ekonomisi, kent tarihi, mimarlık, peyzaj mimarlığı, kamu yönetimi, jeoloji ve jeodezi mühendisliği, çevre mühendisliği, coğrafya gibi farklı disiplinlerle ortak çalışmalar yapmaktadır. Şehir ve Bölge Planlama Bölümü eğitimi kuramsal dersler ile stüdyo/proje çalışmalarından oluşmaktadır. BTÜ ŞBP mezunlarının, analitik düşünce yapısına sahip, sürdürülebilirlik, tarihi ve kültürel mirasın korunması, mevcut kaynakları toplumun her kesiminin eşit kullanmasını esas alan ve kamu yararı gibi temel şehircilik ilkeleri doğrultusunda çalışan, planlama ve tasarım becerisine sahip, teknolojiyi en iyi şekilde kullanabilen, ekip çalışması yapabilen, lider, kent ve bölgelerin problemlerine duyarlı, kendi alanlarında yetkin ve söz sahibi bireyler olarak yetiştirilmesi hedeflenmektedir. ŞBP mezunları kamu ve özel sektörde çok farklı kurumlarda görev alabilmektedirler. Kamu kurumu olarak Kalkınma Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Başbakanlı Toplu Konut İdaresi, Avrupa Birliği Bakanlığı, Orman Ve Su İşleri Bakanlığı, Devlet Su İşleri, Kalkınma Ajansları, Türkiye İstatistik Kurumu, Özel Çevre Koruma Müdürlükleri, il özel idareleri ve belediyelerde; özel sektör olarak da şehir planlama ve mimarlık büroları, gayrimenkul değerleme firmaları, reklam ve grafik tasarımı yapan firmalar yanı sıra ulaşım ve altyapı hizmeti veren şirketlerde iş bulabilirler.
Burs İmkanları
Bu bölümde burs verilmemektedir.
İMEP Nedir? Fakülteler / Bölümler
Bursa Teknik Üniversitesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanır.
close