Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Sıralamalar / Detaylar
ÖSYM Puan Türü: SAY
Taban ve Tavan Sırası: 289.967 / 231.131
Kontenjan: 20
Eğitim: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
İngilizce Hazırlık Sınıfı: İsteğe Bağlı
Telegram Hesabı: Tıklayınız.
Bölüm Hakkında
Çevre Mühendisliği, doğal ve yapay çevre unsurlarının sürdürülebilir kullanımını ve gelişimini sağlamak için yerel, bölgesel, ulusal ve küresel düzeyde teknoloji, politika ve stratejileri belirleyen; sürdürülebilir kalkınma uygulanmalarına yönelik teknik araçları geliştiren ve uygulanmasında önemli rol oynayan; bu hedeflere ulaşmak için teknik, ekonomik, hukuki, idari, politik, sosyal ve kültürel araçları etkin kullanan, bir mühendislik dalıdır. Çevre mühendisleri; İçme suyu temini, su kaynaklarının kirlenmeye karşı korunması, iletimi ve arıtma tesislerinin projelendirilmesi ve inşaatı, * İçme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu şebekesi projelendirilmesi ve inşaatı, Evsel ve endüstriyel atık su arıtma tesislerinin sistem seçimi, projelendirilmesi, inşaatı ve işletilmesi, * Arıtılmış atık suların alıcı ortamlara deşarj edilmesi, modelleme ve olası etkilerin araştırılması, Hava kirliliğinin kontrolüne yönelik, hava emisyonları ve kalitesine ait ölçümlerin değerlendirilmesi, hava kirleticilerinin dağılım modellemesi ve değerlendirilmesi, Sanayi kullanım sularının hazırlanmasına yönelik projelendirme hizmetleri, * Sanayi ve altyapı yatırımları için çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) yapılması, * Risk analizi ve değerlendirilmesi, Katı atıkların toplama, taşıma, depolama, yeniden kazanım ve bertaraf işlemlerinin yapılmasına yönelik mühendislik hizmetleri, * Tehlikeli ve zararlı atıkların uzaklaştırılması ve giderilmesine yönelik çalışmalar, Çevre yönetimi ve planlaması, Çevre kimyası ve çevre mikrobiyolojisi analizlerinin yapılması, değerlendirilmesi, Toprak ve yeraltı kaynaklarının kirliliğe karşı korunması ve modellemesi, Gürültü kirliliğinin kontrolü gibi geniş bir yelpaze de iş imkânına sahiptir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Devlet Su İşleri, Belediyeler gibi kamu kurumlarında çalışabildikleri gibi özel kuruluşlarda veya danışmanlık firmalarında istihdam edilebilmektedir. Bununla birlikte, Üniversiteler ve TÜBİTAK gibi araştırma kurumlarında da iş bulma imkânına sahiptir.
Burs İmkanları
Bu bölümde burs verilmemektedir.
İMEP Nedir? Fakülteler / Bölümler
Bursa Teknik Üniversitesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanır.
close