İşletmede Mesleki Eğitim Programı

 

    

 

BTÜ-İMEP (İŞLETMEDE MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMI)

BTÜ-İMEP sınıf/laboratuvar dersleri dışında, ilgili sektörle ortak projelendirilmiş, birlikte yönetilen ve işyerinde uygulanan bir eğitim modelidir. Bu modelde öğrencilere, okulda öğrendiği temel akademik bilgileri ve kavramları sahada tanıma ve uygulama fırsatı sunulur. Böylece, okulda alınan temel bilgiler saha çalışmalarıyla birlikte yeniden anlamlandırılır.  Söz konusu modelin hazırlık süreci seçkin firmaların insan kaynakları birimleri, Ar-Ge birimleri, benzer ortak eğitim modellerini uygulamakta olan üniversiteler ve öğretim üyelerimiz ile istişarede bulunularak titizlikle sürdürülmüştür. Ayrıca, benzer yaklaşımların kullanıldığı yurtdışı üniversitelerdeki işleyiş de dikkate alınarak BTÜ-İMEP modelinin son hali verilmiştir.


BTÜ-İMEP programı ile öğrencilerimize şu niteliklerin kazandırılması hedeflenmektedir:


 • Sanayi ile iletişimde erken tecrübe kazanılması
 • Mühendisin mezuniyeti sonrası sektöre uyum sürecinin kısaltılması
 • Mühendis olarak sektörde uzmanlaşılacak alanın belirlenmesindeki temel öngörülerin kazanılması
 • İstihdamda öncelik kazanmak
 • Kamu-Üniversite-Sanayi işbirliğinin kurumsallaştırılmasının sağlanması


Eğitim planı dahilinde, öğrencilerimiz 7. Yarıyılda BTÜ-İMEP’ programına katılmaktadır. Bu sürecinin verimli bir şekilde geçirilebilmesi için, 5. ve 6. yarıyılda (BTÜ-İMEP başlamadan) kariyer eğitimi verilmektedir. Bu eğitim sırasında kariyer gelişiminde etkili olabilecek temel iletişim prensipleri ve kariyer geliştirme stratejileri ile alakalı bir hazırlık süreci uygulanmaktadır. BTÜ-İMEP kapsamında geçirilen dönemde, öğrenciler yerleştikleri kurumlarda aktif bir çalışan gibi görevler almakta ve bir proje çalışmasına dahil olmaktadır. Bu nitelik, BTÜ-İMEP’ ‘i geleneksel yaz stajlarından ayırmaktadır. Lisans öğreniminin son döneminde ise, kampüs eğitiminde edinilen akademik bilgiler ile BTÜ-İMEP kapsamında edinilen endüstriyel tecrübe birleştirilerek, sanayi problemlerinin çözümüne yönelik bir bitirme çalışması yaptırılmaktadır. Söz konusu bitirme çalışması sayesinde, hem öğrencilerin BTÜ-İMEP programında görev aldıkları kurumlar ile iletişimlerinin sürdürülmesi sağlanmakta, hem de endüstriyel problemlerin bilimsel yaklaşımlar ile gerçekçi şekilde ele alınmasını içeren bir üniversite-sanayi işbirliği örneği ortaya konulmaktadır.


BTÜ-İMEP programı kapsamında öğrencilerimize özgün bir fırsat da sunulmaktadır. Bu kapsamda, öğrencilerimizin tercih etmeleri durumunda, üniversitelerde bir öğretim üyesinin devam etmekte olan projesinde yardımcı araştırmacı olarak görev almalarına fırsat verilmektedir.


BTÜ-İMEP Programı Uygulanan Bölümler

 • Bilgisayar Mühendisliği
 • Biyomühendislik
 • Çevre Mühendisliği
 • Elektrik Elektronik Mühendisliği
 • Endüstri Mühendisliği
 • Fizik
 • Gıda Mühendisliği
 • İnşaat Mühendisliği
 • Kimya
 • Kimya Mühendisliği
 • Makine Mühendisliği
 • Mekatronik Mühendisliği
 • Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 
 • Polimer Malzeme Mühendisliği
 • Mimarlık
 • Şehir ve Bölge Planlama
 • Orman Endüstri Mühendisliği
 • Orman Mühendisliği
 • Peyzaj Mimarlığı
 • İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
 • İşletme
 • Sosyoloji
 • Uluslararası İlişkiler
 • Uluslararası Ticaret ve Lojistik
 • Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği
 • Denizcilik İşletmeleri Yönetimi
 • Veri Bilimi ve Analitiği
 • Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi
Bursa Teknik Üniversitesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanır.
close