İngilizce Hazırlık Sınıfı

 

 

Yabancı Diller Yüksekokulumuz, yabancı dil eğitiminde uluslararası kalite güvencesi ve mükemmeliyet standartlarını karşılayarak uluslararası alanda tanınırlığı yüksek, tarafsız ve bağımsız bir akreditasyon kuruluşu olan “EAQUALS” tarafından 31 Mayıs 2025’e kadar 4 yıl süreyle akredite edilmiştir.

Böylece, Üniversitemiz Türkiye’de “EAQUALS” akreditasyonunu almayı başaran üç devlet üniversitesinden biridir.

 

İngilizce konuşturmak “TEKNİK” işidir.

Son yıllarda yabancı dil konuşmak bir ayrıcalık değil, zorunluluktur. Hızla değişen akademi ve iş dünyasında, evrensel dil becerileri ile donanmış, yetenekli mühendisler yetiştirmek eğitim politikamızın temelini oluşturmaktadır. BTÜ YDYO olarak öğrencilerimizi hedefe yönelik ders içerikleriyle hazırlarız. Bu düşünceyle Yüksekokulumuz yalnızca genel İngilizceye değil, öğrencilerimizin, eğitimlerini sürdürdükleri fakültenin ve çalışacakları iş çevrelerinin ihtiyaçlarına yönelik İngilizce ders içeriklerine odaklanır.

 

“Dinamik eğitim sistemimizde dersin hedeflerine ve öğrenci kazanımlarına önem vermekteyiz!”

 

Yabancı Okutmanlarla Ana Dil Seviyesinde İngilizce

BTÜ YDYO okutmanlarımız yabancı dil eğitimi alanında Yüksek Lisans ve Doktora derecelerine sahip profesyonel akademisyenlerdir. Bunun yanında Yüksekokulumuz, öğrencilerimizin hem sınıf içinde hem sınıf dışında, öğrenmekte oldukları yabancı dili kullanabilmelerine fırsat yaratmak için yabancı okutmanlarla da çalışmaktadır. Akademik ve profesyonel tecrübeye sahip akademik kadromuzun rehberliğinde, öğrencilerimiz İngilizce öğrenme sürecinden keyif almaktadır.  

 

“BTÜ YDYO Türk ve yabancı okutmanların iş birliği ile her zaman en iyiye ulaşmayı hedefler!”

 

       

14 – 18 kişilik sınıflarda konuşarak öğrenme

Pratik yapmak dil öğreniminin temel taşıdır. Bu nedenle, öğrencilere öğrenen merkezli bir eğitim ortamı sunmak oldukça önemlidir. BTÜ YDYO, ikili etkinlikler, grup çalışmaları, sözlü ve yazılı sunumlarla desteklenen interaktif dil öğrenme süreciyle özerk öğrenciler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

 

“BTÜ YDYO 14 – 18 kişilik sınıfları ile fark yaratır!”

 

İhtiyaç odaklı yabancı dil eğitim sistemi ile dünya vatandaşı mezunlar

BTÜ YDYO öğrenme ihtiyaçlarını, öğrencilerin isteklerini, iş dünyasının beklentilerini analiz ederek, elde edilen sonuçlar doğrultusunda öğrenme programını geliştirmektedir. Müfredat  ve ders materyalleri, öğrenme çıktılarına yönelik planlanmaktadır. Bu şekilde öğrenciler, hem günlük hayatlarında hem de kariyerlerinde ihtiyaç duyacakları yabancı dili keyif alarak öğrenme fırsatına sahip olurlar. BTÜ YDYO dört çeyrek dönemden oluşan modüler bir eğitim sistemi uygulamaktadır. Her bir dönem birbirinden bağımsız A1 / A2 – B2 seviyelerinden birine odaklanmaktadır. Haftalık 20 – 24 saatlik ders programında konuşma, dinleme, okuma ve yazma becerilerinin her biri farklı okutmanlar tarafından yürütülmektedir.

 

“BTÜ YDYO öğrencilerin dil öğrenim ihtiyaçlarını ve iş sektörünün beklentilerini analiz eder!”

 

SIK SORULANLAR

Bursa Teknik Üniversitesi’ne kayıt yaptırırsam hazırlık eğitimi almak zorunda mıyım?

Bursa Teknik Üniversitesi'nde kısmen veya tamamen yabancı dille eğitim zorunluluğu olan lisans programlarına kayıtlı öğrencilerimizin bölümlerinde eğitimlerine başlayabilmeleri için hazırlık eğitimini başarıyla tamamlamaları ya da hazırlık eğitiminden muaf olma koşullarını yerine getirmeleri gerekmektedir. Muafiyet koşullarını yerine getiremeyen öğrenciler lisans eğitimlerine başlamadan önce hazırlık eğitimi almak zorundadırlar.

 

Bursa Teknik Üniversitesi’nde hazırlık eğitimi nerede verilmektedir?

İngilizce Hazırlık Sınıfı Eğitimi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından Yıldırım Yerleşkesi’nde verilmektedir.

 

İngilizce Hazırlık Sınıfı hakkında genel bilgi alabilir miyim?

Web sitemizde yer alan ilgili sayfadan bilgi alabilirsiniz. Gitmek için tıklayınız.

 

Hazırlık sınıfı öğretim süresi ne kadardır?

Hazırlık sınıfı öğretim süresi iki yarıyıl ve 4 çeyrekten oluşmaktadır. Her çeyrek, 7 hafta ders + 1 hafta sınav olmak üzere, 8 haftadan oluşur.

 

Hazırlık sınıfı seviye grupları nelerdir?

a) A2 Seviyesi 
b) B1 Seviyesi 
c) B1+ Seviyesi 
d) B2 Seviyesi (Akademik Beceriler) 

 

Öğretim materyalleri hakkında genel bilgi alabilir miyim?

BTÜ hazırlık programlarında kullanılan materyaller, dilsel ve sosyal gereksinimler doğrultusunda ilgi ve motivasyonu güdüleyici şekilde hazırlanmaktadır. Ders materyallerimiz, iletişimsel yaklaşım odaklı olup, bütün dil becerilerinin birlikte kullanılarak geliştirilmesine yöneliktir. Derslerimiz akıcılığı geliştirmekte, dilbilgisel kazanımları güçlendirmekte ve kelime dağarcığını genişletmektedir. Derslerimiz ölçülebilir gelişimle birlikte hissedilebilir başarı duygusunu birlikte sunmaktadır. Materyaller, sözel pratik, süreli aktiviteler, performans ölçümü gibi hedeflerle bireysel motivasyonu inşa etmektedir. Her öğrenme seviyesinde tutarlı ve yapılandırılmış bir çalışma sistemi uygulanmaktadır.

 

Hazırlık Sınıfında Hangi Seviyeden Eğitime Başlayacağım?

Öğretim yılı başında yeni kayıt yaptıran ve hazırlık sınıfı öğretimine tabi olan öğrencilerin öğrenim görecekleri yabancı dildeki seviyelerini tespit etmek amacıyla Seviye Tespit Sınavı yapılır. Seviye Tespit Sınavı, dilbilgisi, kelime bilgisi ve okuduğunu anlama bölümlerini içeren çoktan seçmeli bir sınav ve konuşma sınavı içeren iki ayrı oturumdan oluşmaktadır. Bu sınav sonucuna göre, öğrenciler seviyelerine uygun sınıflara yerleştirilirler.

 

Hazırlık sınıflarında haftada kaç saat ders verilmektedir?

Tekrar grupları haricinde, tüm seviyeler için her gün üçer ders saati olmak üzere haftada 15 saat yüz yüze ders verilir. Yüz yüze derslerle birlikte öğrencilerin aynı zamanda BTÜ Yabanci Diller Yüksekokulu Öğrenme Ortamında (LEARN) da tamamlamaları gereken asenkron etkinlikler mevcuttur. 

 

Hazırlık sınıflarında hangi dersler verilmektedir?

İngilizce Hazırlık Sınıfı grupları, seviyelerine göre “ana ders” ve ‘‘akademik beceriler” şeklinde programlanır. Öğrenciler her iki derste de yabancı dil dinleme, okuma, yazma ve konuşma becerilerini entegre bir şekilde geliştirme fırsatı bulabilirler. Ayrıca sınıf dışı ödev ve proje çalışmaları yürütülmektedir.

 

Derslere devam zorunluluğum var mı? 

Evet. Her çeyrekte toplam ders saati üzerinden en az %85 oranında yüz yüze derslere devam şartı aranır. Devamsızlık bilgileri sadece içinde bulunulan çeyrek için geçerlidir ve her çeyrek başında sıfırlanır.

Öğrencinin kaç saat devam zorunluluğu olduğunu saptamak için söz konusu çeyrekte tatil gününe denk gelmeyen, yani işlenen ders saati baz alınmaktadır. Örneğin, bir çeyrekte 168 ders saati yapıldıysa öğrencinin o çeyrekte 25 saat devamsızlık hakkı vardır. Ancak resmi tatil, kar tatili vb. gibi tatiller olduğunda ders yapılamayan ders saatleri o çeyreğe ait toplam ders saatinden düşülür ve sonrasında % 85 devam oranı hesaplaması yapılır. Örneğin resmi takvime göre 168 ders saati öngörülen bir çeyrekte çeşitli sebepler ve hava muhalefetinden ötürü üç iş gününün beklenmedik şekilde resmi olarak tatil edildiğini varsayarsak, bu çeyreğe ait 168-(3x5)=153 ders saati olduğunu buluruz. Öğrenci bu çeyrekte en fazla 22 saat devamsızlık yapabilecektir.

 

Hazırlık sınıfı ders kitaplarını nereden temin edebilirim?

Güz Yarıyılı başında Yıldırım Bayezid Yerleşkesi Eğitim Binasında ders kitaplarını edinmenizi kolaylaştırmak için yayınevlerine ait tanıtım ve satış masaları kurulmaktadır. Ders kitaplarınızı buradan ya da yayınevlerinin kendi satış ofislerinden temin edebilirsiniz.

 

Ders kitaplarının bandrolsüz kopyalarını veya fotokopilerini kullanabilir miyim?

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasası” kapsamında korsan veya fotokopi kitaplar kullanılması kesinlikle yasaktır. Korsan veya fotokopi kitapların kullanılması sonucunda doğacak her türlü sorumluluktan öğrenciler bireysel olarak kendileri sorumludur.

 

Devam - Devamsızlık bilgilerimi nereden öğrenebilirim?

Devam - devamsızlık bilgilerine öğrenci otomasyon sisteminden ulaşabilirsiniz. Gitmek için tıklayınız.

 

Yıl içi değerlendirmeler toplamı 70’in üstünde, ama devamsızlık süresini aştım. Seviye tekrarı yapmam gerekir mi?

Devamsızlık süresini aşan öğrenciler yıl içi not ortalamasına bakılmaksızın aynı seviyeyi tekrar ederler.

 

Dönem içi sınavlar ve değerlendirme sistemi hakkında genel bilgi alabilir miyim?

Yüksekokulumuzda dört çeyrek boyunca öğrenciler, sol taraftaki ana menüde Öğrenci / Ölçme-Değerlendirme Tablosu bölümünde belirtilmiş olan sınavlara girerler. Öğrencilerin başarılı sayılabilmeleri için sınav ve ödevlerden en az yüz üzerinden yetmiş puan ortalamaya sahip olmaları gerekmektedir. Bir çeyreğin başarı ile tamamlanabilmesi için; çeyrek içerisinde uygulanan ara sınav, ödev, proje, sunum ve çeyrek sonu sınav ortalamasının yüz puan üzerinden yetmiş ve üzeri olması gerekmektedir. Devam oranı yüzde 85’in altında olan öğrenciler başarısız sayılır ve bulundukları seviyeyi tekrar ederler.

 

Derslerin değerlendirme ağırlıkları nasıldır?

İngilizce Hazırlık Sınıfı güncel ölçme değerlendirme tablosuna ulaşmak için tıklayınız.

 

Sınav ve diğer değerlendirmelerle ilgili dikkat etmem gereken şeyler var mı?

  • Sınavlar, sınav takviminde ilan edilen saatte başlar. Sınav takvimi sınıf panolarında ve web sitesinde duyurulacaktır.
  • Sınav saatinden önce sınav salonunda hazır bulunulması gerekmektedir.
  • Sınavlara öğrenci kimliği olmadan girilemez.
  • Öğrenci, sınav yoklama listesine imza atmalıdır.
  • Sınavdan önce cep telefonları kapalı bir şeklide sınav görevlisine teslim edilir, sınavdan çıkarken öğrenci telefonunu geri alabilir.
  • ‘Dinleme’ sınavları sırasında sesli kayıt yürütüldüğünden geç kalanların sınava girmesine izin verilmez.

 

​“İntihal” ne demek? Bu konuya neden özen göstermem gerekiyor?

“İntihal” (aşırma), başkalarının düşüncelerini, görüşlerini bilgi kaynağını bildirmeden ve atıfta bulunmadan bilinçli olarak ya da farkında olmadan alıp kullanmak ve kendi görüşünüz gibi sunmaktır. İntihal ciddi bir akademik suçtur.

Sınav, ödev, proje ve sunumlarda kopya çekmek ya da referans göstermeden kaynağın tamamını ya da bir kısmının kullanılması durumunda değerlendirme sonucu ‘sıfır’ olacaktır. Üniversitemizce kullanılan “Turnitin” programıyla öğrencilerimizin ödev, proje ve sunumlarında kullandıkları içerikler herhangi bir intihal olasılığına karşı kontrol edilmektedir.

 

Sınav sonuçları beklediğim gibi gelmezse ne yapabilirim?

Öğrenci sınav notuna dilekçe yazarak itiraz edebilir. İtirazın yapılabilmesi için sınav açıklama tarihinden itibaren üç gün içerisinde yazılı olarak başvurmak gerekmektedir. Web sayfamızda bulunan dilekçe örneği ile Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü'ne başvurulabilir. İtirazda bulunulan sınavlar Maddi Hata İnceleme Komisyonu tarafından yeniden değerlendirilerek itirazda bulunan öğrenciler yeni sınav notu hakkında bilgilendirilir.

 

Dilekçe ile okul müdürlüğüne başvurmak istiyorum. Mevcut başvuru formlarına ve dilekçe örneklerine nereden ulaşabilirim?

Tüm ihtiyacınız olan başvuru form ve dilekçe örneklerine BTÜ YDYO web sitemizdeki ilgili sayfadan ulaşabilirsiniz. Gitmek için tıklayınız.

 

İngilizce Hazırlık Sınıfı sonunda bölümüme geçebilmem için başarı ölçütü nedir?

İngilizce Hazırlık Sınıfı sonunda öğrencilerimizin başarılı sayılabilmeleri için B2 (Akademik Beceriler) seviyesini başarıyla tamamlamaları gerekir.

İkinci bir yol ise B1+ seviyesini (3. seviye) başarıyla bitirdikten sonra girebilecekleri BTÜYDS’den 70 puan almaktır.

Üçüncü yol ise ÖSYM tarafından yapılan YDS veya YÖKDİL sınavlarından 65 puan ve üstü veya eşdeğerliliği Senato tarafından kabul edilen sınavlardan asgari 65 puan karşılığı bir puan alanlar da başarılı kabul edilirler.

ÖSYM'nin eşdeğerlik bilgilerine ulaşmak için tıklayınız.

 

Öğretim yılı bitmeden B2 (Academik Beceriler) seviyesini başarı ile tamamladım. Bölümüme geçmek için sene sonunu beklemeli miyim?

Öğrenci, ilk veya ikinci çeyrek sonunda en üst seviye olan B2 (Akademik Beceriler) seviyesini başarı ile tamamlarsa, ikinci yarıyılda bölümüne geçebilir, bölüm dersleri alabilir. 3. çeyrek sonunda B2 (Akademik Beceriler) seviyesini başarı ile tamamlayan öğrenciler, bölüm derslerini almak için yeni öğretim yılını beklerler.

 

İngilizce Hazırlık Sınıfı sonunda başarılı olamazsam tekrar eğitim alabilir miyim?

İngilizce Hazırlık Sınıfı'na katılan öğrenciler başarılı olamamaları durumunda, tekrar hazırlık eğitimi alamazlar. Bu öğrenciler kayıtlı-beklemeli statüde kendi imkânları ile yabancı dillerini geliştirerek yeterlilik sınavlarına hazırlanırlar veya başvurmaları halinde ÖSYM tarafından Türkçe eğitim veren başka bir programa/üniversiteye yerleştirilirler.

 

Eğitim süresince istek, öneri ve şikayetlerimi sizlerle nasıl paylaşabilirim?

Eğitiminiz süresince her zaman öğretim görevlilerimizden veya müdür yardımcılarından doğrudan randevu talep ederek yüz yüze görüşebilirsiniz. İstek ve şikayetleriniz için 217-C No’lu Ofiste bulunan Yüksekokulumuzun Öğrenci İşleri Birimi ile şahsen veya telefonla iletişime geçebilirsiniz. Dilerseniz öneri ve düşüncelerinizi ogrenci.ydyo@btu.edu.tr e-posta adresi vasıtasıyla bize ulaştırabilirsiniz. Ayrıca Eğitim Binası 2. ve 3. Kat Koridorlarımızda bulunan dilek kutularına isminizi yazarak veya yazmadan istek, öneri ve şikayetlerinizi belirten yazılarınızı atabilirsiniz.

Bursa Teknik Üniversitesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanır.
close